BTV Huyện ủy Chiêm Hóa duyệt chương trình công tác năm các xã Hòa An, Nhân Lý, Trung Hòa, Yên Lập

Ngày 11/11 tại xã UBND xã Hòa An, đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã cho ý kiến vào chương trình công tác & chương trình kiểm tra giám sát năm 2020 của BCH Đảng bộ các xã: Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý và Yên Lập.


BTV Huyện ủy Chiêm Hóa duyệt chương trình công tác năm các xã Hòa An, Nhân Lý, Trung Hòa, Yên Lập.

 Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy các xã Hòa An, Nhân Lý, Trung Hòa, Yên Lập đã báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, trong năm 2019 cấp ủy, chính quyền các xã Hòa An, Nhân Lý, Trung Hòa, Yên Lập đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động tích cực đề ra các giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; MTTQ và các đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động  làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Kinh tế - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh phát triển, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân dần được nâng cao, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh có chiều sâu đi vào đời sống xã hội... Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019, các địa phương bám sát xây dựng kế hoạch năm 2020 với những mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Phát biểu kết luận và cho ý kiến vào chương trình công tác và chương trình kiểm tra giám sát của các xã, đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đề nghị: Đảng ủy các xã Trung Hòa, Hòa An, Nhân Lý, Yên Lập cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 và Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đồng chí ủy viên BCH phụ trách xã, đồng thời dựa trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2019; mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch, chỉ tiêu của huyện để hoàn thiện chương trình công tác năm 2020./.

Theo Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục