Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhân Lý

Chiều ngày 23/10, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhân Lý, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa; đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới của huyện; lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã Nhân Lý, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã.


Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nhân Lý.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND xã Nhân Lý đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến tháng 10/2019. Đến nay xã đã đạt được 13/19 tiêu chí, đó là các tiêu chí: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và truyền thông; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục và đào tạo; Y tế; Văn hóa; Giảm nghèo; Hệ thống chính trịu và tiếp cận pháp luật và Quốc phòng an ninh. Có được kết quả trên là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thường xuyên được câp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm thực hiện, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Nhân dân trong xã đồng thuận và tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới; cơ sở hạ tầng từng bước được kiên cố hóa, đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện và nâng cao. Trong thời gian tới, xã Nhân Lý tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành 6 tiêu chí còn lại, đó là các tiêu chí: Giao thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Để thực hiện đạt các tiêu chí này, xã Nhân Lý đã đề ra các giải pháp thực hiện, đồng thời kiến nghị đề xuất với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp trên tiếp tục quan tâm, đầu tư để xã sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy xã đã trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhân Lý lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đến thời điểm hiện tại xã Nhân Lý thực hiện được 10/13 chỉ tiêu, đạt 70% so với Nghị quyết. Cụ thể các chỉ tiêu đạt được như: thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/năm, đạt 109% Nghị quyết; tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.500 tấn, đạt 105% Nghị quyết, thu nhập trên một đơn vị diện tích đạt 72/70 triệu đồng/ha/năm, đạt 102% Nghị quyết; trồng rừng giai đoạn 2016-2020 đạt 107% Nghị quyết, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%; duy trì tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 100%, sử dụng nước sinh hoạt đạt 100%; duy trì, giữ vững và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tỷ lệ hộ gia đình hàng năm đạt danh hiệu văn hóa trên 80%, tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa trên 70%; giải quyết việc làm cho lao động đạt 136% so với Nghị quyết; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm đạt 6%. Đối với công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, xã Nhân Lý đã quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban hành Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2023; thành lập các Tiểu ban giúp việc và tổ chức Đại hội; chuẩn bị Văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận. và thông qua Đề cương báo cáo chính trị vủa Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy chuẩn bị các bước tiến hành Đại hội, Dự thảo báo cáo, đề án nhân sự, thời gian Đại hội…


Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị cũng đã thông qua kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 10 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2019.


Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn xã  hiện vẫn  còn một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra. Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tại buổi làm việc đã có 15 kiến nghị, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện xem xét, có hướng giải quyết kịp thời nhằm giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nhân Lý khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2019 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa đã ghi nhận những kết quả mà xã Nhân Lý đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xã Nhân Lý cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Đảng ủy xã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch, bám sát vào Nghị quyết, bám sát vào chỉ tiêu pháp lệnh của Ủy ban cấp trên giao, xem những chỉ tiêu nào đạt rồi phải phấn đấu nâng cao lên để thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu; đối với những chỉ tiêu chưa đạt cần phải có kế hoạch  và có biện pháp hết sức cụ thể, chi tiết, giao cho đến từng thôn để phấn đấu thực hiện. Về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà yêu cầu: xã Nhân Lý tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để rà soát lại các tiêu chí, tính toán kỹ về tiêu chí thu nhập và các giải pháp để xem xét, đồng thời các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với xã cùng rà soát lại, để có căn cứ đề xuất với cấp trên thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đề nghị các đồng chí Thường vụ, cấp ủy, các cơ quan ban ngành phụ trách xã thường xuyên bám sát cơ sở được phân công để kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại Đảng bộ xã Nhân Lý./. 

Theo Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục