Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Lý lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Lý lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Lý lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

  • Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

  • Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Đức Tập phát biểu và tặng quà chúc mừng Đại hội.

  • Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.