Đảng bộ xã Nhân Lý tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong hai ngày 03 và 04/6/2020, Đảng bộ xã Nhân Lý đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự đại hội có Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Tuyên, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Phạm Thanh Tâm, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn; các đồng chí thành viên tổ công tác của BTV Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách xã và 126 đại biểu chính thức đại diện cho 214 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đại hội.


Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Lý lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Nhân Lý đã nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Kinh tế, văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì và phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm củng cố; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt và nâng cao; bộ mặt nông thôn tiếp tục được đổi mới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Sản lượng lương thực hàng năm đạt trên 1.627 tấn, hệ số sử dụng đất ruộng đạt 2,8 lần; giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích đạt trên 75 triệu đồng/ha/năm. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, khuyến khích mở rộng quy mô chăn nuôi theo mô hình chăn nuôi gia trại nhất là chăn nuôi gia súc, gia cầm, triển khai rộng rãi mô hình nuôi trâu vỗ béo, trâu, bò sinh sản theo hình thức thụ tinh nhân tạo, hiện tại đàn trâu, bò 550 con, đàn lợn 2.021 con, đàn gia cầm 46.856 con; từng bước nâng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn. Sản lượng cá tiêu thụ trên thị trường hàng năm đạt trên 55,2 tấn. Từ năm 2015 đến nay toàn xã đã trồng mới 331,2ha rừng tập trung, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 75%.


Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Lý lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 14 ngày 18/12/2015 của Huyện ủy Chiêm Hóa về lãnh đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Đảng bộ xã xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị; chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện, tập trung tuyên truyền, các chủ trương của Đảng, các cơ chế, chính sách của Nhà nước về chủ trương, mục đích, yêu cầu của việc xây dựng nông thôn mới để người dân xác định được vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng NTM; vận động, huy động nội lực trong nhân dân để thực hiện các phần việc của người dân phải làm như: xóa nhà tạm dột nát, nâng cấp chỉnh trang nhà ở, hàng rào khuôn viên, cải tạo đường điện sau công tơ, xây dựng 3 công trình vệ sinh, vệ sinh môi trường khu dân cư, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, các tuyến đường giao thông, kênh mương, đường điện thắp sáng đường quê; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án để đâu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, trong nhiệm kỳ đã huy động được trên 65 tỷ đồng, trong đó huy động từ nhân dân đóng góp trên 40 tỷ  đồng để thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Nhân Lý đã tích cực triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo, chất lượng dạy và học có sự chuyển biến tích cực; bản sắc văn hóa của các dân tộc được phát huy, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các làn điệu hát Then, cọi của người tày được duy trì và phát triển, tổ chức thành lập câu lạc bộ hát then đàn tính. Duy trì tốt việc thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện tốt. Duy trì thường xuyên các câu lạc bộ: phòng chống bạo lực gia đình, gia đình hạnh phúc và nông dân với pháp luật, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm đạt bình quân 90% thôn văn hóa hằng năm đạt trên 80%, nhiều thôn đạt thôn văn hóa 3 năm liên tục.  Công tác phát triển đảng viên, quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Hằng năm 100% đảng viên đều được giao nhiệm vụ, kết quả phân loại chất lượng đảng viên hằng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 80%  các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hà Đức Tập phát biểu và tặng quà chúc mừng Đại hội.

 Với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, hiệu quả,’’. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến măm 2020 phấn đấu Thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người/ năm trở lên. Duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Hằng năm, duy trì tỷ lệ thôn đạt chuẩn văn hóa trên 85%; tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 90%; 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa.. Giải quyết việc làm cho trên 650 lượt lao động. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 0,68%. Hằng năm: Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% chi bộ trực thuộc đảng ủy và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện và thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Theo Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục