Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Lý tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Lý đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới.

                        Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Lý cùng nhân dân tu sửa nhà văn hóa thôn Ba 1.

Với phương châm hành động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nhân Lý đã triển khai các kế hoạch, phổ biến các chỉ tiêu, tiêu chí đến đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên loa truyền thanh, qua các buổi sinh hoạt đoàn, qua các buổi họp thôn. Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động nhân dân chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh. Xây dựng công trình Thắp sáng đường quê, xây dựng các tuyến đường mẫu xanh, sạch. Tham gia tu sửa nhà văn hóa thôn Ba 1. Hỗ trợ nhân dân xây dựng 15 nhà tắm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 45 triệu đồng, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2020. Thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại các thôn trên địa bàn xã, ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường vào ngày 20 hàng tháng. Tham gia lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê đúc sẵn được 300m…. Các hoạt động đã thu hút được trên 150 đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục