Xã Nhân Lý có 25 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà mới

Để thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQ huyện Chiêm Hóa đã phối hợp với Uỷ Ban MTTQ các xã Nhân Lý, tổ chức rà soát thực trạng về nhà ở dân cư, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở tạm, dột nát cần được làm mới, sửa chữa.


Một hộ gia đình tại xã Nhân Lý đã được hỗ trợ khởi công xây dựng nhà.

 Theo đó năm 2020, xã Nhân Lý có 25 nhà được hỗ trợ làm mới từ Qũy “Vì người nghèo” của tỉnh; 27 nhà được sửa chữa từ nguồn quỹ " Vì người nghèo" của huyện. Mỗi hộ làm nhà mới sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng; hộ sửa nhà được hỗ trợ 15 triệu đồng.  Đến thời điểm này, trên địa bàn xã đã có 5 nhà mới được khởi công, và đã tiến hành sửa chữa 7 nhà.

 Việc các hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà và sửa nhà sẽ giúp xã Nhân Lý hoàn thành tiêu chí về nhà ở, qua đó góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình./.   

Theo Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục