Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với doanh nghiệp Hà Đức tặng quà gia đình chính sách

Ngày 22/7, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chiêm Hóa phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Hà Đức tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Nhân Lý, Hòa An và Tân Thịnh.

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nông Viết Văn, 66 tuổi, bệnh binh 61% và hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41% - 60%, thôn Đồng Cọ; gia đình ông Nguyễn Văn Phúc, 69 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41% - 60% thôn Hạ Đồng, xã Nhân Lý; thăm và tặng quà gia đình ông Hà Duy Lường, 69 tuổi, thương binh hạng 4/4, thôn Chắng Thượng; gia đình bà Nguyễn Thị Cường, 76 tuổi, vợ Liệt sỹ Hà Văn Đường, thôn Liên Kết, xã Hòa An; tặng quà gia đình ông Lê Quang Tuyển, 57 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41% - 60% thôn An Thịnh, xã Tân Thịnh. Đoàn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các đối tượng chính sách và gia đình, trao quà của công ty TNHH Hà Đức cho các gia đình, mỗi xuất quà trị giá 700.000đ.


Công ty TNHH một thành viên Hà Đức tặng quà ông Nguyễn Văn Phúc, 69 tuổi, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41% - 60% thôn Hạ Đồng, xã Nhân Lý.

Phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tỉnh cảm, lòng biết ơn và sự tri ân của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đối với những hy sinh, mất mát của các đối tượng và gia đình chính sách trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, cùng nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục