Hội nghị truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xử lý rác thải và chống rác thải nhựa năm 2020

Ngày 26/5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chiêm Hóa phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Nhân Lý, Trung Hòa tổ chức Hội nghị truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xử lý rác thải và chống rác thải nhựa năm 2020. Hội nghị đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn các xã.


Hội nghị truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xử lý rác thải và chống rác thải nhựa năm 2020.

Tham gia hội nghị, đông đảo chị em phụ nữ và nhân dân trên địa bàn 2 xã Nhân Lý và Trung Hòa đã nắm được các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, huyện về xây dựng NTM; tiêu chí xã, thôn, hộ nông thôn mới trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, giai đoạn 2016 – 2020; nội dung thực hiện xây dựng NTM gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hình thức thực hiện và sự tham gia đóng góp của người dân trong quá trình xây dựng NTM; những nội dung tham gia của Hội LHPN trên địa bàn huyện trong thực hiện chương trình. Bên canh đó, hội nghị cũng dành phần lớn thời gian tổ chức truyền thông về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon sử dụng một lần; việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải; các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa và túi nilon thông qua các video minh họa và tuyên truyền viên trực tiếp hướng dẫn.


Tuyên truyền viên hướng dẫn cách xây các công trình từ gạch sinh thái.

Thông qua hội nghị truyền thông cũng chuyển đến cho chị em phụ nữ cách làm không mới nhưng xử lý có hiệu quả vấn đề mang tính bức thiết không chỉ ở mỗi địa phương mà mang tính chất rộng lớn, đó là rác thải môi trường. Đây là việc làm khó, đòi hỏi tính kiên trì và sự thuyết phục, thường xuyên, tập trung từ cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và sự vào cuộc của toàn thể nhân dân trên địa bàn./.

Theo Chiemhoa.gov.vn

Tin cùng chuyên mục